Et krisecenter for kvinder er et sted for kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold. Vold er vel at mærke en bred betegnelse, der kan dække over både psykisk vold, materiel vold, økonomisk vold m.v.

Det er et lovmæssigt krav for kommunerne, at de har disse krisecentre, hvor kvinder kan få et midlertidigt ophold. I de fleste tilfælde vil det også være muligt at få ophold med sine børn.

På disse krisecentre er der ansatte, der er uddannet til at yde rådgivning og støtte. Samtidig vil der også være frivillige, der hjælper til med at få dagligdagen til at hænge sammen på stedet.

Grædende kvinde

Hvilke former for hjælp kan du få på et krisecenter?

Hvis du har fået ophold på et krisecenter, får du naturligvis ikke blot et værelse at opholde dig på. Derimod er der mere hjælp at hente end dette. Dette er tilfældet, uanset om du har børn med eller ej.

Når man som kvinder får ophold på et krisecenter, vil man også blive tilbudt forskellige former for hjælp og støtte. Det dækker blandt andet over følgende:

  • Krisehjælp og rådgivning
  • Tilbud om psykolog til børn
  • Beskyttelse og sikkerhed
  • Vejledning i, hvordan du skaber et nyt liv. Du får f.eks. vejledning omkring bolig, økonomi, arbejde osv.

Hvad er prisen for et ophold?

Det er svært at givet konkret svar på, hvad et sådant ophold koster, da det svinger en del rundt i landet. Desuden er der også forskel på, hvordan de enkelte centre vælger at opkræve.

Nogle steder vil det være et krav, at du betaler for kost og logi. Andre steder er derimod indrettet således, at du kun betaler for logi, da du selv skal stå for maden.

De fleste krisecentre har en hjemmeside, hvor du kan finde mere information om stedet. Her vil du som regel også kunne finde oplysninger omkring, hvad det koster.

Hvordan får man ophold?

Ønsker du at få ophold på et krisecenter, er der flere måder at få dette på. Den bedste løsning er at rette henvendelse direkte til det center, du har udset dig. Her vil du kunne lave en aftale, og eventuelt også få hjælp til transport.

De fleste steder tager imod nye beboere døgnet rundt. Derfor kan du også blot dukke op, hvis du har muligheden for selv at komme hen til centret. Ligeledes er der også kvinder, der får en henvisning til et kvindekrisecenter via kommunen.