Borderline

Du har måske i forskellige sammenhænge hørt svære psykiske diagnoser som skizofreni og borderline omtalt, men uden rigtigt at vide, hvad diagnoserne indebærer. Måske kender du personer, der har gang i det psykiatriske system, hvor du i mødet med disse har oplevet en manglende viden omkring, hvad deres lidelse egentlig indebærer. Du er langt fra alene, og det er vigtigt at huske på, at du på ingen måde skal skamme dig over manglende viden om de psykiske diagnoser. Der er heldigvis en hel del at gøre ved det!

Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående billede, kan det være en god idé at læse med i denne artikel, hvor du vil få et godt indblik i, hvorfor det netop er vigtigt at have kendskab til disse psykiske lidelser.

Hav en grundlæggende viden om f.eks. skizofreni, borderline og bipolar lidelse

De fleste mennesker er enten selv eller kender nogle, der er berørt af psykisk sygdom i en eller anden form. Mange kender folk med angst og depression, da disse er hyppige psykiske lidelser i samfundet, men der findes også folk, der blandt andet kæmper med borderline, skizofreni eller bipolar lidelse. Dette er alvorlige psykiske diagnoser, og det er derfor vigtigt at have grundlæggende kendskab til, hvad disse lidelser indebærer.

Det kan være, at du kender folk, der lider af en disse tre sygdomme, og i mødet med disse personer har du højst sandsynligt erfaret, at det kan være svært at have manglende viden omkring, hvad lidelserne indebærer. Det er nemlig ofte vigtigt, at man som pårørende ved lidt om, hvad lidelserne indebærer, da det er med til at gøre det langt lettere for både den ramte, men i høj grad også for dig som pårørende. Du bliver grundlæggende bedre til at tackle de udfordringer, der kan være i jeres relation som følge af sygdommen.

En viden om psykisk sygdom giver dig bedre forståelse for andre

Det kan for en del mennesker være nemmere at sætte sig ind, hvordan det måtte være at have en given fysisk lidelse, eftersom dette muligvis kan være lettere at forholde sig til for manges tilfælde. Men i sidste ende er det vigtigt, at der kommer et øget fokus på psykiske diagnoser, så disse også bliver normaliserede.

Der er flere forskellige måder, hvorpå du kan få mere viden omkring de mere alvorlige psykiske lidelser. Det kan være en god idé at besøge Psykiatrifondens hjemmeside, da der her er et godt overblik over, hvad de forskellige lidelser indebærer, og ikke mindst hvordan det føles at leve med disse.

Med en grundlæggende viden vil du kunne hjælpe lidende personer

Det gode ved at sætte ind i, hvad forskellige psykiske lidelser handler om, er, at det bliver langt lettere for dig at kunne hjælpe andre mennesker. Det bliver kort sagt mere tilgængeligt for dig at forstå, hvad der egentligt foregår, og hvornår visse dele af sygdommen kan træde i karakter. Er du nær pårørende til en person med en alvorlig psykisk lidelse, vil dette være med meget god idé at gøre.