Denne artikel kan indeholde sponsoreret indhold
Hvordan skriver man et essay

Hvordan starter man et essay? Det kan være svært at komme i gang med et essay. I mange tilfælde er det bedst at vente med indledningen på essayet til sidst og i stedet skrive din undersøgelse af emnet først.

Mange sidder og kæmper med at skrive en indledning til deres essay som det første. Men det er ofte at starte det forkerte sted. Selvom indledningen er det første, som læseren ser, er det ofte det sidste, som du bør skrive. I indledningen kommer du nemlig ind på alt det, som du skal skrive i resten af teksten. Det er derfor meget nemmere for dig at skrive den, når du har skrevet dine undersøgende afsnit.

En god måde for dig at bygge indledningen op er ved, at du starter med et konkret eksempel. Det må gerne være noget, som du selv har oplevet i din hverdag. Lige gyldigt hvilket emne, du skal skrive om, vil det typisk være muligt for dig at komme i tanke om en oplevelse, du selv har haft med det.

Hvis du skal inddrage afsnit fra en tekst eller en film, er det en god ide, at du derefter nævner det. Ofte er det nemt at skabe en flydende overgang fra din egen erfaring til den, der bliver beskrevet i teksten eller filmen.

Til sidst kommer du kort ind på de problemstillinger i forhold til emnet, som du har uddybet længere nede i din tekst.

Hvad er et essay?

Ordet essay stammer fra det græske ord for at undersøge noget, og det kan du på mange måder siges at gøre i et essay. Teksten skal undersøge forskellige holdninger til et givent emne. Når du skal skrive et essay til skolen, får du ofte et emne på forhånd og ofte også en tekst eller et stykke film, som du skal perspektivere til.

Du kan dog skrive essays om alt. Hvis du selv har mulighed for at vælge emnet, kan du netop vælge noget, som interesserer dig, og som du ved meget om.

Når du skriver et essay, skal du dog passe på, at det ikke bliver til en diskussion. Det kan være lidt svært at skelne mellem de to, men en god huskeregel er, at du i essayet undersøger og reflekterer, mens du i diskussionen sætter forskellige synspunkter op overfor hinanden.  

Sådan er et essay opbygget

Når du skal i gang med et essay, er det ofte en god ide, at du starter med at finde ud af, hvilke afsnit du gerne vil have med. De skal hver have deres egen overskrift, og i hvert afsnit skal du komme hele vejen rundt om det, som du undersøger i det givne afsnit.

Dit essay kommer derfor til at være bygget op med:

  • Indledning – hvor du præsenterer emnet, kommer ind på dine egne erfaringer med det og de problemstillinger, som du undersøger i teksten
  • Et eller flere afsnit, hvor du uddyber din undersøgelse af emnet
  • En afslutning – som ikke må være en konklusion